Μικροεπεμβάσεις

Στο πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο ή στο τμήμα εξωτερικών ιατρείων και βραχείας νοσηλείας της κλινικής μπορεί να γίνουν επεμβάσεις πολύ μικρής ή μικρής βαρύτητας (μικροεπεμβάσεις ).

Κατάλογος για μικροεπεμβάσεις

  • Αντιμετώπιση κονδυλωμάτων
  • Μερική η ολική ονυχεκτομή για την αντιμετώπιση της είσφρυσης όνυχος
  • Συρραφή θλαστικών τραυμάτων
  • Αφαίρεση ξένων σωμάτων
  • Χειρουργικός καθαρισμός και περιποίηση τραυμάτων και ελκών κατάκλισης (κατακλίσεις)
  • Βιοψία δέρματος, μυός, κροταφικής αρτηρίας, όγκων μαστού δια βελόνης
  • Λήψη κυτταρολογικής με λεπτή βελόνη όγκων μαστού και λεμφαδένων