Εξελίξη στην Χειρουργική

Τελευταίες εξελίξεις στην γενική  λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική


Η  χειρουργική είναι ένας τομέας της ιατρικής που ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε διάφορα μέρη του σώματος. Τα τελευταια χρόνια, υπήρξαν πολλές σύγχρονες εξελίξεις στη  χειρουργική που βελτίωσαν τα αποτελέσματα των επεμβάσεων, μείωσαν τους χρόνους αποκατάστασης και έκαναν τις χειρουργικές επεμβάσεις ασφαλέστερες .

Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική (MIS)

 Το (MIS) είναι μια χειρουργική τεχνική που περιλαμβάνει τη χρήση μικρών τομών και εξειδικευμένων εργαλείων για την πρόσβαση και την επέμβαση σε εσωτερικά όργανα και ιστούς. Η ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την παραδοσιακή ανοιχτή χειρουργική, όπως μειωμένο πόνο, μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, ταχύτερους χρόνους αποκατάστασης και μικρότερες ουλές. Εξελίξεις στήν ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική  Λαπαροσκοπική χειρουργική: Οι πρόσφατες εξελίξεις στη λαπαροσκοπική χειρουργική περιλαμβάνουν κάμερες υψηλής ευκρίνειας, τρισδιάστατη απεικόνιση και βελτιωμένα όργανα που επιτρέπουν μεγαλύτερη ακρίβεια και έλεγχο. Χρήση της ρομποτικής : Η υποβοηθούμενη από ρομποτική χειρουργική είναι ένας τύπος ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής που χρησιμοποιεί ρομποτικούς βραχίονες και όργανα για την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων. Η ρομποτική χειρουργική  μειώνει την απώλεια αίματος, συντομεύει την παραμονή στο νοσοκομείο και βελτιώνει τα αποτελέσματα των ασθενών σε μια ποικιλία επεμβάσεων. Λαπαροσκοπική χειρουργική μονής τομής: Η λαπαροσκοπική χειρουργική μονής τομής (SILS) είναι μια τεχνική κατά την οποία ο χειρουργός χειρουργεί μέσω μιας μόνο μικρής τομής, συνήθως στον ομφαλό. Το SILS έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την παραδοσιακή λαπαροσκοπική χειρουργική όπως λιγότερες ουλές και των μικρότερο εγχειρητικό  χρόνο. Υβριδικές διαδικασίες: Οι υβριδικές διαδικασίες συνδυάζουν την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική με την παραδοσιακή ανοιχτή χειρουργική για να επιτύχουν το καλύτερο και των δύο τεχνικών
εξελίξεις στην γενικη χειρουργική

Ενισχυμένη αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση (ERAS)

Η ενισχυμένη αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση (ERAS) είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση της περιεγχειρητικής φροντίδας που στοχεύει στη βελτιστοποίηση της φυσικής και ψυχολογικής προετοιμασίας των ασθενών για χειρουργική επέμβαση, στην ελαχιστοποίηση του χειρουργικού στρες και στην επιτάχυνση της μετεγχειρητικής ανάρρωσης. Εξελίξεις που αφορούν το  ERAS Προσαρμοσμένα πρωτόκολλα: Τα πρωτόκολλα ERAS είναι πλέον πιο προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες των μεμονωμένων ασθενών και στις χειρουργικές επεμβάσεις. Πολυτροπική διαχείριση του πόνου: Τα πρωτόκολλα ERAS χρησιμοποιούν τώρα μια σειρά παρεμβάσεων για τη διαχείριση του πόνου, συμπεριλαμβανομένων μη οπιοειδών φαρμάκων, περιφερικής αναισθησίας και νευρικών αποκλεισμών. Πρώιμη κινητοποίηση: Τα πρωτόκολλα ERAS δίνουν πλέον έμφαση στην πρώιμη κινητοποίηση, με τους ασθενείς να ενθαρρύνονται να σηκωθούν από το κρεβάτι και να αρχίσουν να περπατούν άμεσα μετά την επέμβαση. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών όπως εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και  πνευμονία. Διατροφική υποστήριξη: Τα πρωτόκολλα ERAS τονίζουν πλέον τη σημασία της καλής διατροφής πριν και μετά την επέμβαση. Τηλειατρικη: Τα προγράμματα ERAS χρησιμοποιούν  την τηλειατρική για την παροχή προεγχειρητικής εκπαίδευσης, μετεγχειρητικής παρακολούθησης και εξ αποστάσεως παρακολούθησης.  
Αποκατασταση μετα το χειρουργειο

Χειρουργική προσομοίωση

Η χειρουργική προσομοίωση περιλαμβάνει τη χρήση μοντέλων που βασίζονται σε υπολογιστή ή φυσικών προσομοιωτών για την αναπαραγωγή χειρουργικών διαδικασιών. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί σημαντικό μέρος της χειρουργικής εκπαίδευσης και επιτρέπει στους χειρουργούς να εξασκούν και να βελτιώνουν τις χειρουργικές τους δεξιότητες σε ένα ασφαλές, ελεγχόμενο περιβάλλον, μειώνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών κατά τη διάρκεια των πραγματικών χειρουργικών επεμβάσεων. Εξελίξεις στη χειρουργική προσομοίωση : Προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR): Αυτοί οι προσομοιωτές παρέχουν ένα ρεαλιστικό, διαδραστικό περιβάλλον 3D που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να εξασκούν χειρουργικές επεμβάσεις σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον. Προσομοίωση αθενούς : Περιλαμβάνει τη χρήση δεδομένων από απεικονιστικές μελέτες, όπως αξονικές τομογραφίες ή μαγνητικές τομογραφίες, για τη δημιουργία μοντέλων ειδικά για τον ασθενή για χειρουργικό σχεδιασμό και εκπαίδευση. Προσομοίωση βάσει ομάδας: Περιλαμβάνει προσομοίωση χειρουργικών διαδικασιών με ολόκληρη τη χειρουργική ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργών, των αναισθησιολόγων, των νοσοκόμων και του λοιπού προσωπικού. Υβριδική προσομοίωση: Αυτό περιλαμβάνει το συνδυασμό φυσικών και εικονικών προσομοιωτών για τη δημιουργία πιο ρεαλιστικών περιβαλλόντων εκπαίδευσης. Εργαλεία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης: Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να αξιολογούν την απόδοση των εκπαιδευομένων και να παρέχουν ανατροφοδότηση σε τομείς προς βελτίωση.
Εκπαίδευση στην χειρουργική

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ Ο ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΗΛΙΩΡΙΔΗΣ Θ. ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΗΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Συμπερασματικά, η γενική χειρουργική έχει προχωρήσει πολύ όλα αυτά τα χρόνια, χάρη στις συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία και την ιατρική έρευνα. Αυτές οι εξελίξεις έχουν αλλάξει τον τρόπο που γίνονται οι χειρουργικές επεμβάσεις, καθιστώντας τις πιο ασφαλείς, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο επεμβατικές. Οι χειρουργοί έχουν πλέον πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και τεχνικών που μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των ασθενών και φέρνουν επανάσταση στον τομέα της γενικής χειρουργικής.