Μικροεπεμβάσεις

Στο πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο ή στο τμήμα εξωτερικών ιατρείων και βραχείας νοσηλείας της κλινικής μπορεί να γίνουν επεμβάσεις πολύ μικρής ή μικρής βαρύτητας (μικροεπεμβάσεις ).

Η αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων (ποιο συχνά του δέρματος η του υποδόριου λίπους) δεν απαιτεί νοσηλεία στην κλινική, γίνεται με τοπική αναισθησία ανώδυνα με τη χρήση Xylocaine 2% και ένα τοπικό αναλγητικό. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό άσηπτες συνθήκες σε ειδικά διαμορφωμένο χειρουργικό χώρο.

Όταν κριθεί απαραίτητο οι βλάβες που αφαιρούνται στέλνονται για ιστολογική εξέταση έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι πρόκειται πράγματι για καλοήθη βλάβη.

Ο ασθενής θα λάβει οδηγίες για την περιποίηση του τραύματος, το οποίο μπορεί να βραχεί μετά από δύο μέρες. Η αφαίρεση τυχόν ραμμάτων γίνεται επτά με εννέα ημέρες αργότερα, ανάλογα με την περιοχή της επέμβασης. Η επιστροφή στην καθημερινή του εργασία γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις άμεσα η το αργότερο την επομένη από την μικροεπέμβαση. Η άποψη, ότι η αφαίρεση καλοηθών σπίλων (ελιών) μπορεί να οδηγήσει στην μετατροπή τους σε κακοήθεις, είναι λανθασμένη και επικίνδυνη, διότι όταν ο σπίλος (ελιά) αφαιρείται πλήρως δεν υπάρχει πλέον στο δέρμα μας έτσι ώστε να αλλάξει συμπεριφορά, όπως μπορεί να συμβεί όταν παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα.