Ογκολογία

Η χειρουργική ογκολογία είναι ο κλάδος της γενικής χειρουργικής που αφορά τις ογκολογικές επεμβάσεις. Η ογκολογία είναι μία γενικότερη ορολογία που περιλαμβάνει την αντιμετώπιση μίας νεοπλασματικής πάθησης συνολικα . Σε αυτή την διαδικασία συμμετέχουν εκτός του γενικού χειρουργού και άλλες ειδικότητες . Παθολόγος ογκολόγος ,που θα αναλάβει τήν προεγχειρητική ή τήν μετεγχειριτική αγωγή ,οπως ανοσοθεραπεία , χημειοθεραπεία και ακτινοβολία.Αιματολόγος αν συνυπάρχουν και αιματολογικές παθησεις.Και γενικός παθολόγος γαι την συνολική εκτίμηση και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατα την διαρκεια της νοσηλείας ή μετά απο αυτήν.