Γενική Χειρουργική

Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η λαπαροσκοπική χειρουργική , για λόγους που σχετίζονται είτε με την ιδιαιτερότητα του ασθενούς ,είτε με το είδος της επέμβασης εφαρμόζεται η κλασική γενική χειρουργική.