Πολυοζώδης Βρογχοκήλη: Συμπτώματα & Θεραπεία

Τι είναι η βρογχοκήλη;

Με απλά λόγια, βρογχοκήλη αποκαλείται η διόγκωση που παρατηρείται στον θυρεοειδή αδένα. Η βρογχοκήλη μπορεί να είναι:

 • Απλή, όπου ο θυρεοειδής αδένας έχει ομοιόμορφη διόγκωση
 • Πολυοζώδης, όπου εντοπίζονται πολλαπλοί διάσπαρτοι όζοι στον αδένα (όζοι του θυρεοειδούς)

Τι είναι η πολυοζώδης βρογχοκήλη και πως δημιουργείται;

Όταν οι όζοι του θυρεοειδούς είναι πολλαπλοί, τότε μιλάμε για την πολυοζώδη βρογχοκήλη, που ποικίλλει σημαντικά σε μέγεθος και μέγεθος. Παρόλο που οι περισσότεροι όζοι είναι καλοήθεις (μη καρκινωματώδεις), σε ένα μικρό ποσοστό τους μπορεί να περιέχουν καρκίνο του θυρεοειδούς.

βρογχοκήλη

Η πολυοζώδης βρογχοκήλη διακρίνεται σε:

 • Τοξική πολυοζώδη βρογχοκήλη, όπου ο θυρεοειδής αδένας υπερπαράγει θυροξίνη και προκαλεί υπερθυρεοειδισμό (νόσος Graves)
 • Μη τοξική, όπου τα επίπεδα θυροξίνης κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα

Μέχρι και σήμερα, δεν είναι γνωστό τι ακριβώς προκαλεί τη δημιουργία της πολυοζώδους βρογχοκήλης. Παρόλα αυτά, αξίζει να επισημανθεί πως η έλλειψη ιωδίου από τη διατροφή του ατόμου, καθώς και κάποιοι γενετικοί παράγοντες, ενδέχεται να οδηγήσουν στην εμφάνιση βρογχοκήλης.

Όζοι του θυρεοειδούς και πολυοζώδης βρογχοκήλη

Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι ευδιάκριτες μάζες μέσα στον θυρεοειδή αδένα. Μπορεί να είναι ψηλαφητοί (4% – 7%), αλλά και μη ψηλαφητοί (19% – 67% ). Είναι 4 φορές πιο συχνοί στις γυναίκες, από ότι στους άνδρες και η συχνότητα εμφάνισής τους αυξάνεται με την ηλικία, την έκθεση του ατόμου σε ακτινοβολία και την ελαττωμένη πρόσληψη ιωδίου. 

Αίτια πολυοζώδους βρογχοκήλης

Οι όζοι θυρεοειδούς μπορεί να οφείλονται σε απλή υπερανάπτυξη του «φυσιολογικού» θυρεοειδικού ιστού, σε κύστεις που περιέχουν υγρό, σε φλεγμονές (θυρεοειδίτιδα Hashimoto) ή σε μάζα (καλοήθη ή κακοήθη).

Όταν όμως είναι μεγάλοι και πολλοί, δηλαδή έχουμε την πολυοζώδη βρογχοκήλη, οι όζοι του θυρεοειδούς μπορεί να προκαλέσουν:

 • Αίσθημα πίεσης στο λαιμό
 • Δυσκαταποσία
 • Δυσκολία στην αναπνοή
 • Βραχνάδα
 • Αίσθημα κόμπου στο λαιμό

Σε μεγάλους κυστικούς όζους, υπάρχει περίπτωση να αιμορραγήσουν και να προκληθεί ξαφνικός πόνος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας θυρεοειδικός όζος μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και σαν αδένωμα, υπερπαράγοντας θυρεοειδικές ορμόνες, με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται συμπτώματα υπερθυρεοειδισμού. Ο όζος αυτός ονομάζεται  μονήρες τοξικό αδένωμα.

Συμπτώματα πολυοζώδους βρογχοκήλης

Οι όζοι θυρεοειδούς σε πολλούς ασθενείς δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, και η ανεύρεσή τους είναι τυχαία, είτε σε μία φυσική εξέταση ρουτίνας, είτε από μία απεικονιστική μελέτη στον τράχηλο για άλλους λόγους (Υπέρηχο, Αξονική ή Μαγνητική Τομογραφία).

Τα δεδομένα όμως αλλάζουν στην περίπτωση που η βρογχοκήλη είναι αρκετά μεγάλη σε μέγεθος. Σε αυτή την περίπτωση, ο ασθενής μπορεί να παρουσιάζει συμπτώματα που του δημιουργούν πίεση στην περιοχή του λαιμού, όπως:

 • Δυσκολία κατά την αναπνοή
 • Δυσκολία κατά την κατάποση τροφής
 • Αίσθημα πνιγμού

Τα παραπάνω συμπτώματα, εμφανίζονται ειδικά όταν η βρογχοκήλη έχει την τάση να μεγαλώνει προς τα κάτω, στον θώρακα. Τέλος, όταν η βρογχοκήλη είναι αρκετά μεγάλη, μπορεί πλέον να είναι ορατή και με γυμνό μάτι.

Διάγνωση στην πολυοζώδη βρογχοκήλη

Η διάγνωση της πολυοζώδους βρογχοκήλης γίνεται από τον θεράποντα ιατρό με βάση το ιστορικό του ασθενούς, καθώς και με την φυσική εξέτασή του. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργία του θυρεοειδούς.

Αυτές οι εξετάσεις συνήθως περιλαμβάνουν έναν υπέρηχο του τραχήλου και ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί και βιοψία του όζου ή των όζων που εντοπίζονται, με βελόνα.

Θεραπεία στην πολυοζώδη βρογχοκήλη

Η θεραπεία που θα εφαρμοστεί στην περίπτωση της βρογχοκήλης, θα εξαρτηθεί από ένα πλήθος διαφορετικών παραγόντων.

Ο ιατρός θα λάβει υπόψιν του παραμέτρους όπως:

 • Τα αποτελέσματα της βιοψίας
 • Το μέγεθος του ή των εντοπισμένων όζων
 • Την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται

Κατόπιν, θα κρίνει αν θα πρέπει να ετοιμάσει τον ασθενή για χειρουργείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μερική ή ολική θυρεοειδεκτομή.