Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Τι είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί το σημαντικότερο επίτευγμα τα τελευταία χρονια στον τομέα της χειρουρτγικής. Η λαπαροσκόπηση είναι η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που εφαρμόζεται σε όλες τις επεμβασεις που αφορούν την στην περιοχή της κοιλιάς ή της πυέλου και πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων και μιας κάμερας.

Μετά από την λαπαροσκόπηση, τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή είναι τα εξής:

 • Πολύ μικρές τομές
 • Γρήγορη ανάρρωση
 • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Ελάχιστοι πόνοι μετά την επέμβαση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και την τιμή των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, κλείστε μια δωρεάν διαγνωστική ή συμβουλευτική επίσκεψη στο ιατρείο του Dr Θεόδωρου Μηλιωρίδη , στη Θεσσαλονίκη.

Πλεονεκτήματα στήν λαπαροσκοπική χειρουργική

 • Μη σημαντικό χειρουργικό τραύμα
 • Μεγέθυνση εικόνων 10-15 φορές και καλύτερος φωτισμός
 • Μικρότερη απώλεια αίματος
 • Μικρότερος χειρουργικός τραυματισμός επί των ιστών με αποτέλεσμα:

  Γρήγορη ανάρρωση

  Γρήγορη έξοδο από το νοσοκομείο

  Χαμηλότερο κόστος νοσηλείας

  Ταχεία επάνοδο στην εργασία

  Έλλειψη μετεγχειρητικών επιπλοκών που έχουν σχέση με το τραύμα (διαπύηση, διάσπαση, κήλη κ.λπ.)

  Μεγάλη ελάττωση μετεγχειρητικού άλγους

 • Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές
 • Έλλειψη επαφής με το αίμα του ασθενούς, προφυλάσσοντας την χειρουργική ομάδα από την μετάδοση ιογενών λοιμώξεων όπως ηπατίτιδα και λοίμωξη με HIV
 • Μείωση της επίπτωσης δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων

Συχνότερες επεμβάσεις στην λαπαροσκοπική χειρουργική