Γαστρεκτομή Ολική κεντρική & Υφολική Για Παθήσεις Στομάχου

Η γαστρεκτομή είναι μια από τις πλέον σοβαρές και βαριές επεμβάσεις, που εφαρμόζεται κυρίως για να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος του στομάχου. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ουσιαστικά αφαιρείται ο όγκος, μαζί με ένα τμήμα του στομαχιού ή ολόκληρο το στομάχι.

Ποια είναι τα είδη της γαστρεκτομής;

Η γαστρεκτομή κατηγοριοποιείται σε ολική και υφολική και κεντρική. Ανάλογα λοιπόν με τη θέση του όγκου, το μέγεθος ,τον ιστολογικό τύπο και την έκτασή του, ο ιατρός θα αποφασίσει ποια χειρουργική μέθοδος θα ακολουθηθεί.

Επεμβάσεις Στομάχου – Γαστρεκτομή 1

Ολική γαστρεκτομή

Κατά την ολική γαστρεκτομή, αφαιρείται ολόκληρο το στομάχι μαζί με τους αντίστοιχους λεμφαδένες. Στη συνέχεια ενώνεται το λεπτό έντερο απευθείας με τον οισοφάγο (αναστόμωση), προκειμένου να αποκατασταθεί η συνέχεια του πεπτικού σωλήνα και να μπορεί ο ασθενής να σιτίζεται κανονικά.

 

Υφολική γαστρεκτομή

Κατά την υφολική γαστρεκτομή αφαιρείται μέρος του στομάχου μαζί με τους αντίστοιχους λεμφαδένες και διατηρείται η γαστροοισοφαγική συμβολη δηλαδή το μέρος του στομάχου που ενώνεται με τον οισοφάγο (για την ακρίβεια αφαιρούνται περίπου τα 4/5) και πραγματοποιείται συνήθως όταν ο όγκος εντοπίζεται στο μέσο και κατώτερο τμήμα του.

Κεντρική γαστρεκτομή

Κατά την κεντρικη γαστρεκτομή αφαιρείται μέρος του στομάχου μαζί με τους αντίστοιχους λεμφαδένες χωρίς  να διατηρείται η γαστροοισοφαγική συμβολη δηλαδή το μέρος του στομάχου που ενώνεται με τον οισοφάγο η,η οποία αφαιρείται ενω αντίθετα παραμένει και ενώνεται με τον οισοφάγο το μέρος εκείνο του στομαχιού που συνεχίζει στον δωδεκαδάκτυλο (πυλωρός)

Πως γίνεται η γαστρεκτομή;

Αξίζει να σημειωθεί πως ένα μεγάλο ποσοστό των παθήσεων του στομάχου, αντιμετωπίζονται με λαπαροσκοπική χειρουργική, η οποία είναι η κύρια σύγχρονη μέθοδος και διαθέτει πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή αν και συχνα αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω της έκτασης και της βαρύτητας της νόσου.

Τι ακολουθεί μετά την γαστρεκτομή;

Οι αθενείς συνήθως αναρρωνουν πλήρως σε 15 με 20 μέρες απο το χειρουργείο και είναι σε θέση να τραφούν κανονικά . Στην συνέχεια πιθανόν να χρειαστεί συμπληρωματική χημειοθεραπεία ,ανάλογα με το ιστολογικό αποτέλεσμα,την θέση του όγκου,και την γενική κατάσταση του ασθενούς.

Ποιες οι εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση κακοήθειας;

Η χημειοθεραπεία μόνο και άλλες γαστρικές  επεμβάσεις όπως η απλή γαστροενετροαναζτόμωση ( ΓΕΑ )αποτελούν εναλλακτικές επιλογές αλλά θεωρούνται παρηγορητικές και όχι θεραπευτικές.