Καινοτομία στην λαπαροσκοπική θεραπεία της βουβωνοκήλης, με την χρήση του πλέγματος Parietex Progrip .

Η λαπαροσκοπική  τεχνική  στήν θεραπεία της βουβωνοκήλης , είναι πλέον ο κανόνας για τούς περισσότερους χειρουργούς υψηλού επιπέδου σε όλο τον κόσμο λόγω της μεγαλύτερης ασφάλειας του ασθενούς και των χαμηλότερων ποσοστών υποτροπής και επιπλοκών.

Ο ρόλος της στερέωσης του πλέγματος είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κήλης.  Η σταθεροποίηση του πλέγματος μέσω τεχνικών διείσδυσης που χρησιμοποιούν συνδετήρες,  ή βίδες συσχετίζεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιου συνδρόμου πόνου μετά την βουβωνοκήλη (CPIPΟ) αλλά και επιπλοκών όπως η αιμορραγία. Εναλλακτικές τεχνικές στερέωσης, όπως η χρήση  συγκολλητικών ουσιών, συνδέονται  με αυξημένο κόστος.  Προκειμένου λοιπόν να απαντηθεί η ερώτηση “σταθεροποίηση ή μη σταθεροποίηση του πλέγματος”, η χρήση αυτοσυγκρατούμενων πλεγμάτων είναι ένας βέλτιστος συμβιβασμός.

Πλέγμα για επεμβάσεις λαπαροσκοπικής χειρουργικής Parietex Progrip Laparoscopic

Από τότε που εμφανίστηκε , το Parietex Progrip ™, πρώτα στις ΗΠΑ και αργότερα στην Ευρώπη, το πλέγμα χρησιμοποιείται όλο και ποιο συχνά για την αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης με την λαπαροσκοπική τεχνική. Πρόκειται για ένα ελαφρύ, αυτοκόλλητο πλέγμα αποτελούμενο από μονόινο πολυεστέρα που καλύπτεται από  ένα απορροφήσιμο στρώμα μικροάγκιστρων από μονόκλωνο PLA σε συνδυασμό με επιφανειακή κάλυψη υλικού ταχείας απορρόφησης  (70% κολλαγόνο, 30% Γλυκερόλη). Τα μικροάγκιστρα είναι που στερεώνουν με ασφάλεια το πλέγμα στους ιστούς και εξασφαλίζουν την επιτυχία της επέμβασης. Έχει  αποδειχθεί σε πολλές πρόσφατες μελέτες, ότι η χρήση του πλέγματος Parietex Progrip TM συνοδεύεται από σημαντική μείωση τόσο του κόστους, λόγω της μη χρήσης στερεωτικού μηχανισμού, των υποτροπών  αλλά και του χειρουργικού χρόνου .

Πλέγμα για επεμβάσεις λαπαροσκοπικής χειρουργικής Parietex Progrip Laparoscopic

Είναι σημαντικό επίσης ότι το ίδιο πλέγμα χρησιμοποιείται ,σε άλλες διαστάσεις και χωρίς την ανάγκη καμία στερέωσης με ότι αυτό συνεπάγεται  και σε ανοιχτή αποκατάσταση άλλων κηλών όπως η ομφαλοκήλη ,οι μετεγχειρητικές κήλες ,οι κήλες μέσης γραμμής κ.α.

Το πλέγμα Parietex Progrip ™ έχει χρησιμοποιηθεί συστηματικά  από τη χειρουργική μου ομάδα στην Γενική Κλινική του Αγίου Λουκά στην Θεσσαλονίκη, για την για την λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης από το 2017 σε πάνω από 350 περιστατικά με απόλυτη επιτυχία και πλήρη εξάλειψη των υποτροπών αλλά και μετεγχειρητικού χρόνιου πόνου.