Τι είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί το σημαντικότερο επίτευγμα τα τελευταία χρονια στον τομέα της χειρουρτγικής. Η λαπαροσκόπηση είναι η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που εφαρμόζεται σε όλες τις επεμβασεις που αφορούν την στην περιοχή της κοιλιάς ή της πυέλου και πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων και μιας κάμερας.

Μετά από την λαπαροσκόπηση, τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή είναι τα εξής:

  • Πολύ μικρές τομές
  • Γρήγορη ανάρρωση
  • Ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
  • Ελάχιστοι πόνοι μετά την επέμβαση